Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Aktualności

Zaproszenie na wręczenie nagród

Informację dodano: | Aktualizacja:

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Białystok zapraszają na uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Twój dom – dialog z tradycją”

13 grudnia 2021 roku godz. 13.00–14.30

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
ul. Oskara Sosnowskiego 11 Hala Wydziału

Program

  • 13.00–13.30 uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu
  • 13.30–14.30 wystawa i dyskusja pokonkursowa

W uroczystości wręczenia nagród i dyskusji udział wezmą:

Maciej Miłobędzki (przewodniczący Sądu Konkursowego) Iwona Liżewska (NID)
Piotr Trojniel (SARP Białystok)
oraz pozostali członkowie Sądu Konkursowego

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpiło na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w Białymstoku 02.12.2021 o godz. 17.30.
Podczas ogłoszenia werdyktu prace zostały odkodowane oraz ogłoszono laureatów konkursu.

Więcej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu - online

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zapraszamy na rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego. Ogłoszenie wyników odbędzie się 02.12.2021 – czwartek – o godzinie 17:30

https://www.facebook.com/events/1371929493266051/?ref=newsfeed

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano I cześć odpowiedzi na pytania (1-10)

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Mam namiętne pragnienie projektowania takich budynków, które z biegiem czasu w oczywisty sposób zrastają się z kształtem i historią swojego miejsca.
Peter Zumthor

Romantyczny mit wschodniego pogranicza, a województwo podlaskie jest z pewnością ważną częścią tego obszaru, mówi o tym terenie jako o pewnej wielokulturowej całości, przestrzeni o metafizycznym niemal wymiarze. Owa wielokulturowość rodziła się na bazie nieustannej interakcji pomiędzy żyjącymi tu od wieków narodami – Polakami, Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami, Niemcami, Żydami. Tutaj właśnie w codziennym życiu „spotykały się” ich odmienne religie, tradycje, obrzędowości, języki. W praktyce oznaczało to, że kultura pogranicza rodziła się na gruncie kilku kultur, uznając je w równym stopniu za swoje własne, bliskie. Przygarniała je, chętnie przejmując zarówno ich ułomności jak i niepowtarzalne piękno. Tym samym wszelkie przejawy działalności ludzkiej, a więc i proces tworzenia architektury, w szczególności architektury domów mieszkalnych, jest najtrwalszym świadkiem istniejących granic i podziałów, ale przede wszystkim owej „części wspólnej”. To właśnie to dziedzictwo kulturowe, bez którego trudno wyobrazić sobie najbliższe dziesięciolecia, wymaga największej uwagi.

Dziś, intensywnie zabudowywana przestrzeń, na terenach wiejskich i podmiejskich, staje się sceną, na której scenografię kształtują katalogi z rozwiązaniami domów typowych, lepszymi lub gorszymi, ale najczęściej bez związku kulturowego z regionem. Mając na uwadze troskę o tradycję, która bezpośrednio wpływa na jakość przestrzeni poszczególnych regionów, Organizatorzy zapraszają architektów z całej Polski do przygotowania projektu gotowego domu dla czteroosobowej rodziny, którego architektura w twórczy sposób nawiąże do tradycji budownictwa mieszkalnego województwa podlaskiego, zapewniając równocześnie wysoki standard życia mieszkańców oraz poszanowanie walorów środowiska.

Projektanci zmierzą się z kilkoma problemami. Jednym z ważniejszych jest fakt, że w województwie podlaskim gabaryty domów mieszkalnych są często dużo mniejsze niż gabaryty wygodnego domu dla czteroosobowej rodziny o współczesnych standardach. Właściwe wpisanie takiego domu w otoczenie niewielkich, tradycyjnych domów jest jednym z konkursowych wyzwań. Staną przed nim ci uczestnicy, którzy dedykują swój projekt do wsi z taką drobną, niską zabudową. Inni odpowiedzą być może na ważne pytanie czy i w jaki sposób nawiązać do tradycji/czym jest tradycja w budownictwie domów wiejskich, jeśli w otoczeniu są już tylko nowe domy, a stare zniknęły z krajobrazu, co również nie należy do rzadkości na terenie województwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie, do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury regionu i nad jego potencjałem w tworzeniu nowych wzorców w kształtowaniu budownictwa jednorodzinnego. Konkurs nie jest pierwszym z cyklu konkursów planowanych także w innych regionach. Podobny odbył się na terenach Warmii i Mazur, a w październiku zostanie zakończona aktualna edycja konkursu na terenie województwa śląskiego. Zespoły, dzięki akcjom reklamowym i wystawom, miały możliwość realizacji nagrodzonych projektów. Osiągnięto zatem cel konkursu, czyli pozostawienie w przestrzeni realizacji, powstałym dzięki świadomym i wartościowym projektom.

Organizatorzy wierzą, że będzie to dyskusja ogólnopolska, która pomoże wydobyć i uchronić odrębność, a równocześnie tradycje województwa podlaskiego i wykorzystać dziedzictwo w budowaniu krajobrazu przyszłości. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie to debata międzypokoleniowa, zapraszają do udziału w konkursie nie tylko czynnych architektów, lecz także studentów architektury w specjalnej kategorii konkursu.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach, dla profesjonalistów i dla studentów. Nagrodzone i wyróżnione projekty w kategorii profesjonalnej zostaną opublikowane w specjalnie opracowanym katalogu i będą przeznaczone do sprzedaży przez pracownie. Prace obu kategorii będą upowszechniane w publikacjach Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz na stronach internetowych organizatorów i partnerów konkursu, a w przyszłości, na specjalnie dedykowanej stronie.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którym przyszłość naszego krajobrazu kulturowego nie jest obojętna.